MS home page AC3Mashine >
.

AC3Mashine

Home Page: http://dspguru.doom9.net/
Aktuální verze: AC3Mashine 0.41
Datum návodu: 27.04.2003

Úvodem

Tento malý prográmek je založen na základech programu BeSweet. Jeho jednoduchou a nejvíce využívanou funkcí je zmenšení bitrate u souborů AC3. To co tento program umí, zvládá i program BeSweet. AC3Mashine je pouze grafická nádstavba pro jednu z mála funkcí programu BeSweet.

hr
hr
hr

Domovská stránka   Nahoru

hr

Poslední změna: 26.11.2010

© Martin Šour 2004  W3C  HTML 4.01   W3C  CSS 2.1