MS home page Formáty digitálního videa na Internetu >
.

Formáty digitálního videa na Internetu

O architektuře zde budeme hovořit zejména ve vztahu k tvorbě, ukládání a zobrazovaní obsahů dv a jejich softwarové kompatibilitě. Architektura obsahuje systémové vybavení, software pro servery a pluginy (rozšiřitelné moduly) pro prohlížeče. Rozdílná multimediální architektura nabízí odlišné možnosti a jiné kompresní metody, čímž umožňuje ukládat videodata v různých formátech. Při vysílání zvukového obsahu a videa může být spotřebováno velké množství šířky pásma sítě. Komprese obsahu umožňuje vysílání v síti Internet přes běžné šířky pásma. Datový proud je před přehráním v přehrávači dekomprimován pomocí dekompresních algoritmů. Jak již bylo stručně řečeno výše, tyto kompresní a dekompresní algoritmy se nazývají kodeky.

Kodeky jsou navrženy ke kompresi datového proudu na určitou přenosovou rychlost. Cílová přenosová rychlost určuje úroveň použité komprese. Kodeky, které zdrojový obsah komprimují málo, vytvářejí zvukově i obrazově bohatší a dynamičtější obsah, k jehož vysílání je však třeba větší šířka pásma. Všechny formáty používané na Internetu využívají při kompresi profilů.

Profil je sada vlastností přizpůsobených typu kódovaného obsahu, posluchačů a plánované distribuci (soubor nebo vysílání). V profilu jsou uloženy vlastnosti jako kvalita zvuku a obrazu, rychlost připojení předpokládaných uživatelů, dostupná šířka pásma a příslušné kodeky. Použití profilů zjednodušuje proces nastavení relace kódování.

Obecně lze říci, že většina formátů dv používaných na Internetu využívá jak metody "download-to-disk" - uložení na disk a následného přehrání, tak streamingu - tedy postupného přehrávání. Dnes dostupné formáty umožňují obě tyto metody, a to jak s podporou vlastních serverů, tak bez nich. V této oblasti je pro streamované multimediální soubory používáno označení "streaming media" (viz níže).

QuickTime

QT a MOV jsou přípony komprimačního a přehrávacího softwaru firmy Apple - multiplatformového QuickTimu. Rozšíření tohoto přehrávače (v plné verzi umožňuje i konverzi) je dáno všeobecnou kompatibilitou a dobrým poměrem kvality videa k jeho velikosti. Umožňuje vytvořit synchronizovanou videosekvenci a poslat ji po internetových linkách bez speciálního softwaru. Dva nejpoužívanější prohlížeče mají v sobě již standardně implementovaný plugin pro přehrávání souborů QT a MOV.

V architektuře QuickTime spoléhá na progresivní stahování (progressive download) nebo na metodu "fast - start", což v podstatě znamená, že uživatel vidí přehrávaný videosoubor již předtím, než je celý dokument stáhnut na disk. Obsahuje také podporu pro zobrazování Virtual Reality panorama nebo objektovou podporu (prohlížeč umožňuje zobrazovat 3D prostorovou animaci či modelaci určitého prostředí - Virtual Reality). Ve vztahu k digitálnímu videu, QuickTime 4 v současné době obsahuje vestavěnou podporu pro zpracování výstupů z digitálních videokamer a jejich formátů. Taktéž dokáže importovat a exportovat velké množství obrazových, zvukových a videosouborů různých formátů, čímž se řadí mezi velmi populární přehrávače videa na Internetu. Umožňuje také streamovat video.

Firma Apple dokonce tvrdí, že "QuickTime je tou nejlepší a nejvhodnější technologií pro digitální věk." V současné době jej na svých stránkách používá například BBC, HBO, CNN či společnosti jako Pixar, Lucasfilm nebo Disney.

RealMedia (RealAudio, RealVideo)

Tyto formáty byly navrženy speciálně pro použití na Internetu. Vyznačují se progresivním streamováním (malé balíčky dat se postupně stahují na disk uživatele, ten od začátku vidí celé video postupně) a kompresními volbami s nízkými poměry toku dat vzhledem k jejich velikosti. Mezi klady patří možnost umístnit si RealMedia soubory na internetové stránky, a to buď s podporou, nebo bez podpory RealMedia serveru, ovšem jeho použitím se významně zlepšuje datový přenos.

Real Audio (RA) je jedním z nejstarších formátů pro komprimovaný zvuk; nejdříve byl navržen pro hlasové aplikace na webu, ale později se vyvinul také v hudební a videoalgoritmus. Real Audio bylo implementováno do mnoha platforem, jde ovšem o velmi náročným program jak na ukládací požadavky, tak na požadavky na zpracování. Zapisuje obrovské množství hodnot registrů a vytváří mnoho adresářů.

Formát RA je na CPU (procesor) nejnáročnějším algoritmem. Dlouho konkuroval i formátu MP3, jelikož byl obecně více podporován a množství lidí mělo nainstalovaný software pro přehrávání jeho souborů. Tento souboj částečně vyřešil příchod formátu firmy Microsoft ASF (Advanced Streaming Format).

Nevýhodou RealVidea je nekvalitní obraz (trhaný pohyb a pochybná kvalita daná kompresí - tyto problémy však vyřešila nová verze RV - G2) a vysoké nároky kladené na výkon počítače pro přehrávání. RealVideo je často používáno pro živé vysílání či dlouhodobé projekty. Jako ostatní internetové formáty nabízí uživatelům nejen přehrávač, ale také software pro tvorbu digitálního videa ve formátu RealVideo (RV).

RealMedia v současné době na Internetu nabízejí přes tři tisíce živě vysílaných rádií a okolo sta televizí. Novým "hitem" v nabídce RealMedií je produkt RealSystem iQ, který řeší problém všech streamovaných videí - nemožnost ukládání dat na lokální (uživatelův) pevný disk, rovněž umožňuje širší paletu vysílání pro větší publikum. Streamovací servery mohou být umístěny pod jakýmkoli operačním systémem - třeba dnes velmi oblíbeným Linuxem či Windows NT. Ale je třeba dodat, že nastavení všech systémů serverových RealMedií je velmi složitým krokem vyžadujícím velké znalosti s nastavením sítí.

Microsoft Media (WMA, WMV, ASF)

Současnými formáty WMA, WMV a ASF nahrazuje firma Microsoft v operačních systémech Windows formát videa AVI a hudební WAV hlavně z důvodů dynamického vývoje ve streamování multimédií po Internetu.

Hudební komprese ASF hned po svém příchodu zaujmula místo nejlepšího algoritmu pro zvukové vysílání s nízkým datovým tokem. Také ve vysílání videa přes Internet je formát ASF populární a značně dotahuje vedoucí postavení Realmedií. Při kompresi videa WM používají standardně komprese MPEG-4 ISO a MPEG-3 Layer 3. Také se však objevil lepší komprimovací algoritmus založený na bázi MPEG-4 zvaný DivX;-), ten je ovšem nelegální.

Jednou z mála nevýhod Microsoft Media je platformová příslušnost k počítačům PC s operačními systémy Windows. Tedy pro použití na Internetu je třeba mít nainstalován na streamovacích serverech OS Windows NT.

[Zdroj: TV freak]


hr
hr
hr

Domovská stránka   Nahoru

hr

Poslední změna: 26.11.2010

© Martin Šour 2004  W3C  HTML 4.01   W3C  CSS 2.1