MS home page Formáty titulků >
.

Formáty titulků

Na této stránce naleznete přehled různých formátů titulků, s kterýma se můžete setkat. Výčet jistě nebude kompletní, ale uvidíte, že formátů existuje spousta. Nejvíce se asi setkáte s titulky ve formátech MicroDVD a SubRip, které jsou asi nejrozšířenější.

V praxi se nejčastěji dva druhy formátů:

Časový formát - je založen na časové informaci titulku (příklad formát SubRip). Titulky jsou zobrazovány a schovávány v konkrétním čase. Výhoda tohoto formátu je, že není třeba se ohlížet na frekvenci filmu (PAL, NTSC).

Snímkový formát - je založen na snímkové informaci titulků (MicroDVD). Titulky jsou zobrazovány v závislosti na počtu uběhlých snímků. Nevýhoda tohoto formátu je, že pro stejný film ve dvou verzích (PAL, NTSC) musí existovat dvoje titulky. Počet snímků je totiž jiný pro 25fps a jiný pro 23,976 pfs.

  1. MicroDVD
  2. SubRip
  3. SubViewer
  4. SubViewer 2.0
  5. Substation Alpha
  6. Sami
  7. Sonic DVD Creator
  8. aqt titulky
1.) MicroDVD:

Přípona: *.txt nebo *.sub
Automaticka instalace: Nejlepší je mít titulky stejného názvu, jako film ve stejném adresáři. Po spuštění se titulky načtou sami.
Manuální instalace: Spustit přehrávač Micro DVD Player, zvolit Quick INI a zadat 2x video soubor a 1x soubor s titulky. Poté titulky povolit tlačítkem "Choose subtitle". Titulky umí zobrazit jen v celoobrazovkovém režimu.

{599}{669}Za dávných časů se zrodil nový sport.
{669}{779}Přihlíželi mu vznešení diváci i venkované,|ale mohli jej provozovat jen vznešení rytíři.
{779}{849}Tímto sportem byly rytířské turnaje.
{1039}{1159}Pro jednoho z těch rytířů,|bývalého vysložilého šampióna, to byl konec.

2.) SubRip:

Přípona: *.srt
Instalace: Nejlepší je mít titulky stejného názvu, jako film ve stejném adresáři. Po spuštění se titulky načtou sami.

1
00:00:23,960 --> 00:00:26,760
Za dávných časů se zrodil nový sport.

2
00:00:26,760 --> 00:00:31,160
Přihlíželi mu vznešení diváci i venkované,
ale mohli jej provozovat jen vznešení rytíři.

3
00:00:31,160 --> 00:00:33,960
Tímto sportem byly rytířské turnaje.

4
00:00:41,560 --> 00:00:46,360
Pro jednoho z těch rytířů,
bývalého vysloužilého šampióna, to byl konec.

3.) SubViewer:

[TITLE]
Příběh rytíře
[AUTHOR]

[SOURCE]

[PRG]

[FILEPATH]

[DELAY]
0
[CD TRACK]
0
[BEGIN]
******** START SCRIPT ********
[00:00:24]
Za dávných časů se zrodil nový sport.
[00:00:27]
Přihlíželi mu vznešení diváci i venkované,|ale mohli jej provozovat jen vznešení rytíři.
[00:00:31]
Tímto sportem byly rytířské turnaje.
[00:00:34]

[00:00:42]
Pro jednoho z těch rytířů,|bývalého vysloužilého šampióna, to byl konec.

4.) SubViewer 2.0

[INFORMATION]
[TITLE]Příběh rytíře
[AUTHOR]
[SOURCE]
[PRG]
[FILEPATH]
[DELAY]0
[CD TRACK]0
[COMMENT]
[END INFORMATION]
[SUBTITLE]
[COLF]&HFFFFFF,[STYLE]bd,[SIZE]18,[FONT]Arial
00:00:00.00,00:00:00.10


00:00:23.96,00:00:26.76
Za dávných časů se zrodil nový sport.

00:00:26.76,00:00:31.16
Přihlíželi mu vznešení diváci i venkované,[br]ale mohli jej provozovat jen vznešení rytíři.

00:00:31.16,00:00:33.96
Tímto sportem byly rytířské turnaje.

00:00:41.56,00:00:46.36
Pro jednoho z těch rytířů,[br]bývalého vysloužilého šampióna, to byl konec.

5.) SubStationAlpha:

[Script Info]
; This is a Sub Station Alpha v4 script.
Title:
Original Script:
Original Translation:
Original Editing:
Original Timing:
Original Script Checking:
Synch Point:
Script Updated By:
Update Details:
ScriptType: v4.00
Collisions: Normal
PlayResY: 864
PlayDepth: 0
Timer: 100.0000

[V4 Styles]
Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, TertiaryColour, BackColour, Bold, Italic, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, AlphaLevel, Encoding
Style: Default,Arial,50,65535,65535,65535,-2147483640,-1,0,1,3,0,2,30,30,30,0,0

[Events]
Format: Marked, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
Dialogue: Marked=0,0:00:23.96,0:00:26.76,*Default,1,0000,0000,0000,,Za dávných časů se zrodil nový sport.
Dialogue: Marked=0,0:00:26.76,0:00:31.16,*Default,2,0000,0000,0000,,Přihlíželi mu vznešení diváci i venkované, ale mohli jej provozovat jen vznešení rytíři.
Dialogue: Marked=0,0:00:31.16,0:00:33.96,*Default,3,0000,0000,0000,,Tímto sportem byly rytířské turnaje.
Dialogue: Marked=0,0:00:41.56,0:00:46.36,*Default,4,0000,0000,0000,,Pro jednoho z těch rytířů, bývalého vysloužilého šampióna, to byl konec.

6) Sami:

Titulky v tomto formátu můžeme přehrát v programu Windows Media Player (koncovka *.smi).

Postup instalace: zapnout volbu "Titulky" a znovu spustit přehrávač. Vyžaduje, aby byly přítomny titulky ve formátu SMI stejného názvu jako je video soubor. Titulky neumí zobrazit ve celoobrazovkovém režimu.

<SAMI>
<Head>
<title>]</title>
<STYLE TYPE=; Text / css; > <!--

P {
margin-left: 8pt;
margin-right: 8pt;
margin-bottom: 2pt;
margin-top:10pt;
text-align: center;
font-size: 12pt;
font-family: arial, sans-serif;
font-weight: bold;
color: #fee8c6; }

.FRCC {Name:French; lang: fr-FR;}

-->
</Style>

</Head>

<BODY>

<Sync Start=23960>
<P Class=FRCC>Za dávných časů se zrodil nový sport.<SpanID:23960;>

<Sync Start=26760>
<P Class=FRCC>&nbsp;<SpanID:26760;>

<Sync Start=26760>
<P Class=FRCC>Přihlíželi mu vznešení diváci i venkované,<br>ale mohli jej provozovat jen vznešení rytíři.<SpanID:26760;>

<Sync Start=31160>
<P Class=FRCC>&nbsp;<SpanID:31160;>

<Sync Start=31160>
<P Class=FRCC>Tímto sportem byly rytířské turnaje.<SpanID:31160;>

<Sync Start=33960>
<P Class=FRCC>&nbsp;<SpanID:33960;>

<Sync Start=41560>
<P Class=FRCC>Pro jednoho z těch rytířů,<br>bývalého vysloužilého šampióna, to byl konec.<SpanID:41560;>

7.) Sonic DVD Creator:

0001 00:00:23:24 00:00:26:19 Za dávných časů se zrodil nový sport.

0002 00:00:26:19 00:00:31:04 Přihlíželi mu vznešení diváci i venkované,
ale mohli jej provozovat jen vznešení rytíři.

0003 00:00:31:04 00:00:33:24 Tímto sportem byly rytířské turnaje.

0004 00:00:41:14 00:00:46:09 Pro jednoho z těch rytířů,
bývalého vysloužilého šampióna, to byl konec.

 

8) Titulky ve formátu aqt

-->> 00000000


-->> 00000046
FUTURAMA - Uživatelé čichovidu,
inhalátory zasunout do nosu teď!
-->> 00000225
Díl 1/3 - Benderovo prokletí

-->> 00000375


-->> 00001146
Uvědomte pozůstalé

-->> 00001752
Pošta!

-->> 00001797
Amy, tvůj
katalog luxusu.
-->> 00001884
Fry, přehlídka podprsenek.

-->> 00001954
Pro Leelu z velkoobchodu
se spodním prádlem.
-->> 00002042
Člověk jednou koupí půl kila
spodního prádla
-->> 00002092
a zůstane na seznamu navěky


hr
hr
hr

Domovská stránka   Nahoru

hr

Poslední změna: 26.11.2010

© Martin Šour 2004  W3C  HTML 4.01   W3C  CSS 2.1