MS home page VirtualDub - XviD >
.

VirtualDub - XviD

Software: VirtualDub
Datum návodu: 11.04.2004

Úvod

XviD je kodek vyvíjený jako Open Source projekt, stejně jako třeba LAME MP3 encoder. Výhoda je, že na kodeku mohou pracovat vlastně všichni lidé, kteří mají připojení k internetu a mají nějaké nápady. Je dobré sledovat diskusní forum věnované vývoji tohoto kodeku na stránkách forum.doom9.net a http://www.xvid.org/. Na těchto stránkách najdete aktuální verzi kodeku. V poslední době se vyvíjí kodek na dvou frontách. Existují vedle sebe Koepiho a Maniacova verze. Je těžké rozhodnout, která je lepší. Já osobně dávám přednost Koepiho verzi. V nejnovějších verzích je implementována již plná podpora B-frames, takže se stal tvrdou konkurencí pro kodek DivX 5.xx.

Nosnou aplikaci pro vlastní převod videa je program VirtualDub. AVS script, nastavení rozlišení a bitrate si připravíme v programu GordianKnot.

Převod se skládá ze sedmi kroku:

 1. Instalace
 2. Ripnutí DVD na HDD
 3. Příprava VOB souborů (Vytvoření projektu DVD2AVI)
 4. Zpracování audia
 5. Zpracování videa
  1. Gordian Knot - Bitrate kalkulačka, Resolution, Cropping, AVS
  2. Načtení AVS skriptu ve VirtualDubu a zvolení komprese
  3. Nastavení XviD kodeku - 1st Pass (1. průchod)
  4. Nastavení XviD kodeku - 2nd Pass (2. průchod)
  5. Vlastní převod videa - Spuštění Job Control
 6. Spojení videa s audiem
 7. Rozdělení souboru (volitelně)
 8. Titulky
Krok0: Instalace

Ještě než začneme pracovat, musíme zmínit seznam programů, bez kterých se neobejdete.

 

Instalace kodeku

Instalaci kodeku provedeme spuštěním souboru XViD_Install. Po zdařilé instalaci se nám přibude v přehledu kodeků "XVID MPEG-4 CODEC".

Krok1: Ripnutí DVD na HDD

Pro uložení dat na pevný disk nám poslouží programy DVD Decrypter nebo SmartRipper. Oba dva programy dokážou rozkódovat zdrojové video a uložit jej na pevný disk. Data jsou poté připravena pro další zpracování.

Celý proces může trvat od 15 minut až do 45 minut v závislosti na délce filmu a kvalitě DVD mechaniky. Po ukončení procesu bychom měli mít na pevném disku všechna potřebná data.

Krok2: Příprava VOB souborů (Vytvoření projektu DVD2AVI)

Nyní máme data uložena na pevném disku. Stále je ale máme ve formátu (MPEG2), s kterým si moc nerozumějí editační programy. Dalším krokem je tedy vytvoření d2v projektu. K tomu použijeme program DVD2AVI. Výsledný d2v projekt poté převedeme konvertorem VFAPI do pseudo avi formátu. S tímto formátem si již poradí každý editační program.

Nyní máme již data připravena pro zpracování. V adresáři nalezneme jak pseudoi avi soubor, tak audio soubory ve formátu ac3. Nyní je výhodné nejdříve zpracovat audio, abychom získali přesnou hodnotu v MB, kterou si můžeme dovolit pro video.

Krok 3: Zpracování audia

Zpracování audia provedeme externě, tj. mimo zpracování videa. Musíme se rozhodnout zda ponecháme audio stopu ve formátu ac3 nebo jej převedeme do formátu MP3. Při zachování formátu AC3 dostaneme nezkreslený originální zvuk ve tvaru 5.1, zatímco při použití MP3 formátu dostaneme nanejvíš stereo zvuk. Pokud děláte vide na více než jedno CD, je vhodné audio stopu ponechat ve formátu AC3. Záleží ale na vkusu uživatele.

Audio soubor máme pro zpracován již ve finálním stavu. Nyní zbývá zpracovat video.

Krok4a: Zpracování videa: Gordian Knot (Bitrate kalkulačka, Resolution, Cropping, AVS)

Bitrate (Datový tok)

Nyní je důležité stanovit bitrate (datový tok), který budeme v programu používat. Při převodu do formátu XViD vlastně nezjišťujeme velikost bitrate, ale velikost video složky. Vlastně ani nebudeme zjišťovat bitrate, ale velikost video souboru. Tuto velikost potom budeme zadávat do nastavení kodeku XViD. Kodek vypočítá velikost bitrate sám.

Existují dvě cesty, jak zjistit velikost video složky.

1. Jednoduchým výpočtem - Dosadíme do jednoduchého vzorečku video složka = požadovaná velikost videa - velikost audia - 15MB.

Poznámka: 15MB je rezervováno pro spojení vida s audiem, kdy velikost souboru nepatrně naroste.

Pokud použijete tuto možnost, zapamatujte si velikost video složky a přejděte na kapitolu Tvorba AVS scriptu.

2. Přesné výpočtem - Pokud Nejlepší volbou je použít program GordianKnot v jeho nové verzi, která již plně podporuje XViD kodek.

Spustíme program GordianKnot a přejdeme na záložku Bitrate.

Načteme DVD2AVI projekt (.d2v) kliknutím na tlačítko Open. Vybereme příslušný d2v soubor, který jsme vytvořili v kroku programem DVD2AVI.

Program GordianKnot automaticky načte počet snímků, a Framerate ze souboru d2v. Otevřením vašeho DVD2AVI souboru se otevře další okno, kde můžete sledovat náhled videa. My se ale zatím budeme zabývat nastavením programu. Funkci s náhledem využijeme v části návodu věnované stanovení rozlišení a ořezání.

Codec

Nastavíme požadovaný kodek. V našem případě XViD.

Mode

Nyní nastavíme mód výpočtu bitrate.

Máme dvě možnosti:

První možnost se používá v případech, že převádíme film na celé CD, kdežto druhá možnost se dá použít nejčastěji na zpraovávání seriálů. Tam potřebujeme dosáhnout toho, aby jednotlivé epizody měly určitou velikost souboru.

Nyní přistoupíme k vlastnímu nastavení bitrate, popř. velikosti souboru

Total Size

Počet CD nebo velikost určíme zcela jednoduše . Nejprve zadáme velikost CD výběrem z možností. Poté kliknutím na příslušné tlačítko, značící počet CD, vybereme počet CD, kterého chceme dosáhnout.

Audio

Nyní si nastavíme možnosti audia. Pokud chceme použít MP3 CBR zvuk, jednoduše vybereme požadovanou hodnotu bitratu (128kBit/s) nebo můžeme zadat velikost souboru. Pokud chceme použít dvě audio stopy, můžeme vybrat to samé u nastavení Audio B.

Interleaving

Také se zde dá nastavit hodnoty Interleavingu podle potřeby. Pokud používáte VBR MP3, je důležité zvolit volbu VBR-MP3. Ujistěte se správným nastavením položky Interleaving & AVI-Overhead. Zkontrolujte, zda máte správně nastaven počet a formát audio stop, které hodláte použít.

Video

Z této části okna je důležité si zapamatovat velikost video souboru. Tato hodnota bude později použita pro zadání do nastavení XViD kodeku.

Tvorba AVS Scriptu

AVS Script je soubor, který definuje použití filtrů (Resize, Cropping, ...) při zpracování videa. AVS Script vznikne uložením z programu GordianKnot. Nejdříve si tedy nastavíme příslušné filtry a poté AVS Script uložíme.

Croping + Resolution (Ořezání + Rozlišení)

Stále zůstáváme v programu GordianKnot. Přejdeme na záložku se jménem Resolution, kde nastavíme jednak velikost obrazu a taky ořežeme černé okraje. Nyní se nám hodí okno s náhledem na film, které jsme dříve odsunuli do pozadí. Přepneme se znovu do okna s náhledem.

V menu View si nastavíme položky Resized a Stay On Top. Tím si zajistíme, aby okno s náhledem bylo na vrchu. Ještě si můžeme pomocí posuvníku vybrat nějaký světlý snímek. To v případě, pokud budeme ořezávat video ručně. Je to lépe viditelné.

Cropping (Ořezání)

Je doporučeno nejdříve zdrojové video ořezat a potom teprve změnit rozlišení.

Stiskněte tlačítko Auto Crop. GKnot projde pár snímků z filmu a podle toho nastaví hodnoty na ořezání. Nyní by jste měli vybrat Smart Crop All. Měli bychom dostat ideální hodnoty pro ořezání vedea. Vidíme, že se nám minimalizovala hodnota u Aspect Error.

Pokud vám tento způssob nevyhovuje, můžete použít tzv. "ruční" způsob. Vybereme Pixel, poté se snažíme pomocí šipek po levé straně odstranit černé pruhy. Náhled můžeme vidět okamžitě.

Poté stiskneme Smart Cropp All. Program potom vybere hodnoty ořezání, které zohlední Aspect Ratio a hodnoty W-Modul a H-Modul. Tyto hodnoty udávají vertikální, resp. horizontální velikost násobku obrazu. Měli by jste zachovávat násobek aspoň 16.

Nyní nastavíme hodotu Pixel Aspect Ratio podle hodnoty, kterou jsme zjistili v programu DVD2AVI (16:9).

Ověřit si to můžete v okně s náhledem. Kde by měl obraz vypadat nezkresleně.

Nyní využijeme toho, že jsme v okně s náhledem. Raději si dobře zkontrolujte poměr stran, protože pokud ho nastavíte zde špatně, nedá se to potm již zpravit.

Resolution (Rozlišení)

Doporučení pro rozlišení a bitrate

Ještě než začneme s nastavováním velikosti obrazu a bitrate, povíme si jaké doporučení by jste měli zachovávat.

Každy chce dosáhnout filmu dokonalé kvality. Délka filmu závisí na zvoleném rozlišení a na použitém bitrate. Hodně záleží i na žánru filmu. Když bude film hodně akční, dostaneme při určité nastavení větší soubor, než bychom dostali při filmu, kde jsou pomalé scény. Taktéž filmy, které jsou "tmavší" se komprimují lépe. Mnohdy tedy stojíme před otazkou, jaký bitrate je nejlepší? Vězde, že kvality DVD nikdy nedosáhnete. DVD je prostě DVD. Vždycky se budeme pouze snažit, aby to vypadalo co nejlépe. Zvolený bitrate a rozlišení závisí na aktuálním filmu. Proto neexistuje pevně stanovený popis, jaký bitrate a rozlišení se mají použít. Aby jste se nemuseli strachovat o to, jak veliký soubor vám z toho vyleze, existují různé pomocné programy, které to spočítají za vás. Současné nástroje na převod obsahují v sobě zabudované tyto kalkulátory, které vám usnadní práci. Následující řádky vám pouze pomohou v rozhodování, jaké rozlišení můžete použít.

Pamatujte si, že DivX pracuje v režimu VBR (proměnlivý bitrate), takže pevně stanovená velikost souboru může být ve výsledku odlišná. Zvláště FlaskMpeg má ve zvyku vytvářet větší soubory, než očekáváme. Proto nastavujme o něco nižší bitrate než vypočtený. Ono nejhorší je, když výsledný nám soubor přesáhne kapacitu CD. Výsledné video by mělo mít rychlost dat okolo 80-150kb/s (Zjistíme to v informacích o souboru). Samozřejmě, že existují případy, kdy je rychlost dat vyšší. Bývá to zpravidla, když nastavíme větší bitrate. čím je bitrate větší, tím by mělo být video kvalitnější, ale náročnější na hardware a hlavně soubor bude větší.

Další otázkou je klíčování snímků (Keyframes). Pokud kódujete ve vysokém bitratu (pro 2CD a více), můžete klidně nastavit keyframes na každou sekundu. Budete mít menší problémy se "zamrznutými" snímky a s rychlým posuvem dopředu. Nicméně. pokud kódujete v nižším bitrate (na 1CD), měli by jste používat větší interval pro keyframy (okolo 5-10 sekund), jinak dostanete nižší kvalitu videa.

Měli by jste taktéž zvážit, že výsledná hodnota souboru taktéž závisí na zvoleném rozlišení. DivX pracuje lépe s filmy s nižším rozlišení. Taktéž je dobré se zbavit černých okrajů (nahoře a dole). Jaké rozlišení lze tedy doporučit?

Pro filmy v níže uvedených formátech je doporučeno používat následující rozlišení:

Všechna rozlišení jsou dělitelná 16. Proč dělitelná právě 16? Některé programy pracují korektně pouze s rozlišením, které je dělitelné 16.

Nyní přejdeme k vlastnímu stanovení velikosti pro obraz.

Pomocí posuvníku si můžeme naštelovat námi požadované rozlišení obrazu.

Při volbě rozlišení musíte sledovat parametr Aspect Ratio Error. Měl by být nulový.

Další veledůležitý parametr je Bits/Pixel (Frame).

Existují pouze odhady o tom, jak předpovědět kompresovatelnost vašeho filmu, zde máme pár postřehů a zásad:

Záleží na hodnotě, kterou zde dosáhnete. GKnot podle toho nastavuje metodu resizing. Měli by jste se snažit nastavit ideální hodnotu.

Uložení Avisynth (AVS) souboru

Nyní znovu přejdeme do okna, v které vidíme preview (náhled) filmu. Stiskneme tlačítko Save & Encode, pro uložení avs souboru. Pokud si tento soubor otevřete, uvídíte tzv. scriptovacím jazykem napsaný popis toho, co se s filmem provede.

V oblasti Resizing ponecháme volbu Selected Output Resolution. Zachováme tím nastavení, jaké jsme si zvolili.

V oblasti Resize filter vybereme v případě, že máme bitrate pod 1000 kbit/s, hodnotu Soft Bicubic. Jinak vybereme Lanczos (sharp). Toto nastavení si musíte vyzkoušet a nastavit to, co se vám líbí více. Musíte si to odzkoušet sami.

V nabídce Noise Filter můžete nastavit hodnotu Little Noise (slow) a v Extras Put Noise Filter before Resizing (slover). Většinou ale necháváme hodnotu None.

Noise Filter nám zpomalí proces kódování, ale dává nám lepší kvalitu. Filtr nezlepší kvalitu přímo, ale odstraňuje málé detaily, které jsou okem nerozeznatelné, a tím získá větší počet bitů, které může použít jinde. Záleží tedy na vás, jestli tuto možnost využijete nebo ne.

V nabídce Trim nastavíme hodnotu No Trim.

Nyní se vrátíme k uložení avs souboru. Stiskneme tlačítko Save a soubory uložíme. Program GordianKnot již můžeme opustit a zavřít.

Krok4b: Zpracování videa: Načtení AVS skriptu ve VirtualDubu a zvolení komprese

Nyní jsme již ve stádiu, kdy máme zpracované audio a máme přichystáno video na zpracování. Využijeme dvouprůchodového zpracování videa, které zajistí vysokou kvalitu. V prvním průchodu se video zanalyzuje. Při druhém průchodu se použijí výsledky z prvního průchodu pro lepší rozdělování bitrate v různých scénách.

Spustíme program VirtualDub, půjdeme do menu "File", zvolíme "Open video File" (popř. stisneme Ctrl+O) a otevřeme si nái uložený avs skript, který jsme si vytvořili v programu GordianKnot. Pokud dostaneme při otevření AVS souboru hlášku o nepodporovaném formátu, je třeba naistalovat Avisynth. To zajistí podporu scriptovacího jazyka v programu VirtualDub.

V menu "Audio" nastavíme "No Audio" a v menu "Video" nastavíme "Fast recompress".

Zůstaneme v menu "Video" a zvolíme si nabídku "Compression...". V okně nazvaném "Select video compression" si vybereme kodek "XVID MPEG-4 CODEC" a stiskneme tlačítko "Configure".

Krok4c: Zpracování videa: Nastavení XviD kodeku - 1st Pass (1. průchod)
Pokud chceme dosáhnout nejlepších výsledků, zvolíme se dvouprůchodový převod videa. Pro první průchod (1st Pass) si zvolíme "2 Pass - 1st Pass". Poté stiskneme tlačítko "Advanced option...", kde si popíšeme detailnější nastavení kodeku XViD.

Advanced Options...

a) Global

Začneme si podrobněji popisovat nastavení XViD kodeku. Začneme záložkou Global.

Global setting

Motion search precision: - Určuje, jak důkladně se bude prováděd odhad pohybu. Pokud chcete dosáhnout nejlepších výsledků nastavíme na "6 - Ultra High". Při tomto nastavení dosáhneme nejlepší kvality. Sice dojde asi k 10% zpomalení převodu, ale výsledek se dostaví.

Quantization type: - zde máme dvě možnosti. Buď nastavíme pro 1st Pass volbu " MPEG" nebo " H.263". Platí pravidlo, že pro vyšší bitrate se nastavuje MPEG (většinou pokud se jedná o 2CD). Odměnou bude lepší kvalita obrazu (ostost). Pro nižší bitrate je doporučeno použít hodnotu H.263.

FourCC used: - nechápe nastavení "XVID". Jedná se o údaj, který je důležitý pro použití dekodéru při přehrávání videa. Pokud tedy nastavíme hodnotu XViD, o přehrávání videa se bude snažit XViD dekodér. V podstatě je ale jedno, co zvolíme, protože tato hodnota se dá změnit dodatečně v programu FourCC Changer, který je distribuovám spolu s kodekem.

VHQ mode: - toto je nová funkce XVid kodeku, která ale ještě není 100% stabilní. Zapíná dodatečný vyhledávací proces pro zlepšení kvality obrazu. VHQ Mode může nabývat pěti hodnot: 0 -Tato funkce je kompletně vypnutá, 1 - vybere nejvhodnější scénu, 2-4 - zahrnuje vyhledávací algoritmus vybrané scény. VHQ mód ovlivňuje pouze P-frames, technicky je možno to použít i pro B-frames, ale tato funkce není ještě implementována. Při použití VHQ 1 by video mělo být až o 6% lepší zkompresováno bez ztráty kvality a ztráty rychlosti. Při použití VHQ 2-4 dojde k zpomalení procesu až o 30%. Pro vysoké bitrate používejte VHQ 1. Pro nižší bitrate zkuste použít VHQ 2-4. Pozor funkce je stále ve vývoji, takže s dalšími verzemi se bude funkce vyvíjet.
!!!POZOR !!! V této verzi se nesmí používat VHQ společně s GMC.

Maximum I-frame interval: - Je maximální počet snímků mezi dvěma snímky I-frames, které se objevují po změně scény. Toto nastavení nám zajišťuje třeba možnost pohybu po I-Framech. Důležité třeba při střihu, kdy je možno film rozdělit korektně rozdělit v těchto bodech. Nastavujeme zde hodnoty 250 pro PAL, 240 pro 23,976 NTSC, 300 pro 29,97 NTSC. Hodnota by měla být shruba desetinásobkem Framerate.

Minimum I-frame interval: - Je minimální počet snímků mezi snímky I-frames. Zde můžeme nastavit hodnotu "5" (standardně 1), předejdeme tím použití příliš mnoho nepřetržitých I-Frames.

Další nastavení v oblasti Global Setting:

Enable lumi masking - Zvyšuje se možnost použití "ušetřených" bitu z velmi tmavých a velmi světlých scén. Je to něco podobného jako Psychovisual model u DivX5. Je založeno na chybném vnímání lidského oka. Může se tedy stát že tmavá scéna bude složena s větších bloků a ušetřené bity se použijí na hlavní obraz.

Enable interlacing - pokud váš zdroj videa je prokládaný (DV kamera), zaškrtněte tuto volbu.

Enable greyscale - pokud zpracováváte černobílé video, zaškrtněte tuto volbu.

Use chroma motion - využívá chroma informaci pro detekci scén (zpomaluje kódování)

Quartel Pel - Funkce známá z kodeku DivX5. Obsahuje schopnost analyzovat bloky pohybu ze snímků na snímek po čtvrtinách úrovně. Zpomaluje proces převodu.

GMC - Global motion compensation - o globální kompenzaci pohybu se stará speciální enkódovací nástroj. Algoritmus je speciálně upraven pro panoramování, roztmívání obrazu, přibližování, náhlé změny jasu (exploze), stagnující plochy (voda) a další, kde by měl v těchto scénách rapidně zvýšit kvalitu. Jeho použití je na uživateli. Já ho osobně používám.

UPOZORNĚNÍ - Funkce Quartel Pel a GMC nejsou ještě úpllně "vychytané" funkce, takže použití je na uživateli. Je zřejmé, že v každé nové verzi XVid kodeku budou tyto funkce lepší a lepší.

B-frame control (Plná podpora pro obousměrné kódování (B-snímky))

V této oblasti můžeme využít podporu B-frames. Tato podpora je obdobou využití B-frames u kodeku DivX 5.xx Pro. Jedná se o jakousi předvídavost dalšího snímku. B-framy se používají nejen ve směru dopředu, ale i dozadu, kdy předpovídají snímky, které mohou být I-frames popř. P-frames. Použitím B-frames se redukuje množství dat potřebných ke kódování snímku a zlepší kvalitu snímku.

Maximum B-frames: - Je počet za sebou jdoucích snímků B-frames. Pokud nastavíme hodnotu na -1, vypneme tuto funkci. Nepoužívejte ale hodnotu větší než 4. Ideální hodnoty jsou 2 nebo 3.

B-frame quantizer ratio (%): - Určuje procento, které se použije k výpočtu komprese snímků B-frames ve srovnání se snímky P-frames. Doporučené nastavení je 100 (150).

B-frame quantizer ofset: - Doporučené nastavení 200 (100).

B-frame treshold: - Kontroluje hlavní množství snímků B-frames ve videu. Záporné hodnoty snižují počet snímků B-frames a kladné hodnoty zvyšují počet snímků B-frames. Hodnota -100 odstraňuje všechny snímky B-frames. Ponecháme hodnotu 0.

Ostatní nastavení, o kterých jsem se nezmiňoval ponecháme nastavené podle obrázku.

b) XViD Configuration 1st Pass - Quantization

Možnosti na záložce "Quantization" jsou pro 1.pass neaktivní, proto přejdeme dále.

c) XViD Configuration 1st Pass - Two Pass

Na záložce "Two Pass" pouze specifikujeme cestu a jméno pro uložení souboru z prvního průchodu. Dále si nebudeme ničeho všímat a přejdeme na další záložku.

Pozor ! Nezaškrtávat Hinted ME:

d) XViD Configuration 1st Pass - Alt Curve

Zde taktéž nic neměníme (Uvedene hodnoty nesouvisí s prvním průchodem) a přejdeme na záložku Credits.

e) XViD Configuration 1st Pass - Credits

Zde můžeme stanovit rozsah závěrečných popř. úvodních titulků (Credits). U tohoto rozsahu můžeme potom stanovit hodnotu quantizeru pro kódování titulků. Klidně můžeme nastavit hodnotu 30. Ušetříme tím někdy až několik megabajtů, které se nám hodí pro zpracování videa.

Rozsah závěrečných titulků zjistíme v programu Virtualdub ze stavové lišty.

f) XViD Configuration 1st Pass - Debug

Nastavení na této záložce si nebudeme všímat. Nastavení je nastaveno automaticky.


Ukončíme nastavení a vrátíme se do programu VirtualDub (klikneme 3x na tlačítko OK)

Přejdeme do menu "File" a zvolíme "Save as AVI...". Specifikujeme názem a místo uložení souboru.
!!!POZOR !!! Je důležité zaškrtnout CheckBox s názvem "Don't run this job now; add it to job control so I can run it in batch mode" . V překladu to znamená, že proces převodu se nespustí ihned, ale zapíše se do dávkového souboru. Tuto úlohu můžeme potom spustit později, až si nakonfigureme i druhý průchod (2st Pass)
Nyní uložíme malý avi soubor, který vznikne při prvním průchodu tlačítkem "Uložit".
Krok4d: Zpracování videa: Nastavení XviD kodeku - 2nd Pass (2. průchod)

Nyní je čas správně nakonfigurovat druhý průchod. Znovu zvolíme v menu "Video" nabídku "Compression...". V okně nazvaném "Select video compression" si vybereme kodek "XVID MPEG-4 CODEC" a stiskneme tlačítko "Configure".

Zde vybereme v nabídce "Encoding Mode:" možnost "2 Pass - 2nd pass Int".
Desired size (Kbytes) - Nastavíme velikost videa. Pozor zde nenastavujeme velikost výsledného souboru celého filmu (Audio+Video), ale pouze velikost Videa. Proto je lepší nejprve zpracovat audio a potom dopočítat možnou velikost videa. Poté stiskneme tlačítko "Advanced options...", kde provedeme nastavení detailnější nastavení pro druhý průchod.

Zde využijeme vypočtený údaj o velikosti videa.

Advanced options ...

a) XViD Configuration 2st Pass - Global

Na záložce "Global" ponecháme vše tak jak jsme nastavili pro první průchod.

b) XViD Configuration 2st Pass - Quantization

Na záložce "Quantization" nastavíme hodnoty následovně:

Min - Max I-frame quantizer: 2 - 6
Min - Max P-frame quantizer: 2 - 16

Dá se říci, že čím je nižší quantizer, tím je lepší kvalita. Stoupají ale nároky na velikost souboru.

c) XViD Configuration 2st Pass - Two Pass

Na záložce "Two Pass" neměníme nic v oblasti "Two-pass tuning".

V oblasti "Curve compression" nastavíme u "High bitrate scenes %:" a "Low bitrate scenes %:" hodnotu na 0.
"Bitrate payback delay (frames):" - ponecháme hodnotu 250.

Přepínač nastavíme na "Payback proportionaly" (je to tak doporučeno)

Ostatní hodnoty ponecháme tak jak jsou.

d) XViD Configuration 2st Pass - Alt Curve

Na záložce "Alt Curve" vypneme možnost "Use Alternative curve system". Jinak neměníme žádné hodnoty.

e) XViD Configuration 2st Pass - Credits

V záložce "Credits" ponecháme všechny hodnoty, které jsme zapsali při prvním průchodu.

f) XViD Configuration 2st Pass - Debug

Záložku "Debug" opět necháme bez povšimnutí.

Třikrát stiskneme tlačítko OK. Nyní máme nakonfigurovaný i druhý průchod. Znovu stiskneme tlačítko F7 pro vyvolání uložení souboru. Zvolíme v menu "File" nabídku "Save file as AVI. Opět zaškrtneme volbu Add to Job list a stiskneme tlačítko Uložit.

!!!POZOR !!! Opět je důležité zaškrtnout CheckBox s názvem "Don't run this job now; add it to job control so I can run it in batch mode".V překladu to znamená, že proces převodu se nespustí ihned, ale zapíše se do dávkového souboru. Tuto úlohu můžeme potom spustit později.
Nyní uložíme avi soubor tlačítkem "Uložit".

Krok4e: Zpracování videa: Vlastní převod videa - Spuštění Job Control

Nyní si stačí vyvolat "Job control" tlačítkem F4 nebo v nabídece "File" položku "Job control ...". Uvidíme naše naplánované úlohy.

Nyní stačí stisknout tlačítko Start apočkat si "pár hodin" na výsledek.

Krok 5: Spojení videa s audiem

Pro spojení videa s audiem použijeme program Nandub, který nám umožní spojit audio stopy v různých formátech (MP3, AC3, ...). Tato práce nezabere moc času. Je to otázka několika minut.

Krok 6: Rozdělení souboru (volitelně)

Pokud máme soubor větší než je velikost 1CD, můžeme ho rozdělit na více CD. Pro rozdělení použijeme možnosti programu Nandub.

Krok 7: Titulky

Dalším krokem je zpracování titulků. Zde máme na výběr. Tento krok můžeme vynechat, pokud se rozhodneme titulky si ztáhnout z internetu nebo použijeme externí program SubRip, popř VobSub.

Je škoda, že program GKnot neobsahuje v sobě program SubRip a používá odlišnou metodu získávání titulků pomocí programu VobSub. Zatímco v programu SubRip porovnáváme jednotlivé znaky a přiřazujeme jim z klávesnice odpovídající znaky, program VobSub pracuje na zcela odlišném principu. Titulky jsou uloženy na DVD jako cela sada. Vypíchne tedy celou sadu (z VOB souborů), tak jak je. Má to tu výhodu, že nemusíme pracně přiřazovat znaky. Zase to déle trvá, než se projdou VOB soubory. Jako nevýhoda se jeví větší velikost souboru (může být i několik MB). Ty se musí potom zohlednit při převodu videa.

Závěr

Pokud jste postupovali podle návodu, doufám, že jste byli odměněni hodnotnou kvalitou videa. Jeho úroveň je na velmi vysoké kvalitě a podle mého názoru již dosáhl stupně DivX5. Není sice tak rychlý, ale kvalita výborná.

[Zdroj: Originální dokumentace XViD, Doom9, Everwicked, vlastní zkušenosti]


hr
hr
hr

Domovská stránka   Nahoru

hr

Poslední změna: 26.11.2010

© Martin Šour 2004  W3C  HTML 4.01   W3C  CSS 2.1